zpět na úvodní stránku
back to home page
petr.zinke@atelierstaraskola.cz
Galerie / Gallery B
Název cyklu: Flora exotica.
Rok vzniku: 1996 až 1998.
Autor: Petr Zinke
Galerie originálních fotografií
Gallery of original photographs
Photographs from the Atelier old school are manually processed using traditional methods of silver baryta paper. So get a personal handwriting, printing serial irreplaceable.
Photos are enlarged or copied from the large and medium format negatives.
Then, photographic papers are washed, dried
and stretched on glass plates. This is followed by retouching and numbering
in small batches.

zpět na úvodní stránku
back to home page
ceník
Price
petr.zinke@atelierstaraskola.cz

 
ceník
Price
Většina autorskýcch fotografií je ručně zpracovávána tradičními postupy. Tedy na bromostříbrnný barytovaný papír, získávají tak osobní rukopis.
Po zv
ětšení nebo vykopírování
z negativu velkého formátu, dokonalém vyprání a stabilizaci jsou papíry z obrázky sušeny
a napínány na sklen
ěných tabulích. Poté následuje retuš a očíslování
v malých sériích.
Obvykle 1/10 až 10/10.
Galerie je prodejní.
 
 
zpět na úvodní stránku
back to home page
Photographs  are manually processed using traditional methods of silver baryta paper. So get a personal handwriting, printing serial irreplaceable.
Photos are enlarged or copied from the large and medium format negatives.
Then, photographic papers are washed, dried
and stretched on glass plates. This is followed by retouching and numbering
in small batches.
Název cyklu: Kytky
Rok vzniku: 1996
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 18 x 24 cm.
Galerie / Gallery C
Název cyklu: Krajiny Země.
Rok vzniku: 1994 až 1996.
Autor: Petr Zinke
Galerie / Gallery A
Galerie / Gallery M
Název cyklu: Prolínání
Rok vzniku: 1994
Autor: Petr Zinke
Galerie / Gallery D
Název cyklu: Bez horizontu
Rok vzniku: 1996...1999
Autor: Petr Zinke
Galerie / Gallery E
Název cyklu: Oči vlčí.
Rok vzniku: 2008 - 2010
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Galerie / Gallery F
Název cyklu: Oči vlčí.
Rok vzniku: 2008 - 2010
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Galerie / Gallery G
Název cyklu: Různé.
Rok vzniku: 2008...
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Galerie / Gallery H
Název cyklu: Bez horizontu
Rok vzniku: 1996...1999
Autor: Petr Zinke
Galerie / Gallery J
Název cyklu: Bez horizontu
Rok vzniku: 1996...1999
Autor: Petr Zinke
Galerie / Gallery K
Název cyklu: Oči vlčí.
Rok vzniku: 2008 - 2010
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Galerie / Gallery L
Název cyklu: Bez názvu.
Rok vzniku: 2008 - 2010
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Název cyklu: Oči vlčí.
Rok vzniku: 2011
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.
Galerie / Gallery P
Galerie / Gallery N
Název cyklu: Oči vlčí.
Rok vzniku: 2008 - 2010
Autor: Petr Zinke
Poznámka: Jedná se o kontaktní kopie z negativu formátu 13 x 18 cm.